Sommerferien er ved at være slut for mange, og det betyder også, at vi hos Luxafor igen starter op med #TirsdagsTip

Sommerferien er ved at være slut for mange, og det betyder også, at vi hos Luxafor igen starter op med #TirsdagsTip

Denne uges tip handler om afbrydelser, og hvordan Luxafor kan hjælpe med at undgå unødvendige afbrydelser 🗣️

Hvornår er en afbrydelse nødvendig?
Luxafor FLAG er et værktøj, der hjælper med at signalere, om man er disponibel eller ej. Men der er nogle afbrydelser, der kan være nødvendige – på trods af en rød lampe.
Derfor er denne uges tip at få en dialog på jeres arbejdsplads/i jeres team om, hvilke afbrydelser, man har. Der kan skelnes imellem de meningsfyldte og nødvendige afbrydelser og på den anden side de unødvendige afbrydelser. På den måde kan I bedre forventningsafstemme og være enige om, hvordan I bruger Luxafor FLAG og lysets farver.

Måske I skal bruge tre farver:
🟥 Rød betyder, at I ikke må forstyrres, ej heller pga. en nødvendig afbrydelse.
🟨 Gul betyder, at I godt må forstyrres af nødvendige afbrydelser.
🟩 Grøn betyder, at I må forstyrres med både nødvendige og unødvendige afbrydelser.

Eller har I andre systemer hos jer? Del gerne jeres idéer med os! 👇 #Luxafor #busylight #undgåafbrydelser #arbejdsmiljø