De bedste tips til, hvordan du bliver en god og respekteret leder for dit team

De bedste tips til, hvordan du bliver en god og respekteret leder for dit team

Sådan sætter du opnåelige mål og når dem hver gang Læser De bedste tips til, hvordan du bliver en god og respekteret leder for dit team 9 minutter Næste Mentoring arbejdspladsen - vejen til produktivitet

Vil du vide - hvad der skal til for at være en god leder, der kan motivere og inspirere andre? Find ud af forudsætningerne for at blive en god leder for dig selv og andre.

Nøgleord: leder, motivere, succes, team, vækst, produktivitet, ledelsesevner, ledelsesteorier.

Martin Luther King Jr., den legendariske og visionære leder af den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, har sagt: "En ægte leder er ikke en, der søger konsensus, men en, der støber konsensus." Viser os den magt, vi har som ledere til at skabe vores egen skæbne, vejlede andre, forene og bringe mennesker sammen til et fælles mål.

Der opstår ofte forskellige udfordringer i vejen for menneskelig udvikling, især i den digitale tidsalder og det hurtige tempo i hverdagen, da samfundets krav og struktur konstant stiger. I denne artikel har vi udarbejdet anbefalinger om, hvordan du udvikler effektive lederevner i dig selv for at opnå succes på arbejdspladsen og i livet.

 

Ledelsesteorier - Hvad skaber en leder?

Hvad synes du - er ledere født eller skabt? Lederskab er et emne, der er blevet debatteret i århundreder. Nogle mennesker tror, at ledere er født, mens andre mener, at lederskabstræk kan læres. Derfor har vi dedikeret dette blogindlæg til at finde ud af, hvad der kræves for at blive en god leder, herunder tips til, hvordan du kan være en motiverende kilde for dig selv og andre i livet og på arbejdspladsen.

Arvelighedsteorien siger, at lederskab er en medfødt kvalitet, der ligger i en persons gener. Tilhængere af denne teori mener, at ledere har visse karaktertræk, der gør dem egnede som ledere, såsom tillid, mod, evnen til at træffe beslutninger og påvirke andre. Men miljø- eller adfærdsteori siger, at lederskab er en Færdighed, der kan læres og erhverves gennem hele livet. Tilhængere af denne teori mener, at lederevner kan udvikles gennem passende uddannelse og erfaring.

Det meste forskning om ledelse tyder på, at både arvelighed og miljø spiller en rolle i lederudvikling. Visse karaktertræk forbundet med lederskab er medfødte, mens andre kan udvikles. For eksempel har mange ledere en medfødt tendens til at være venlige, troværdige og i stand til høj følelsesmæssig intelligens. Evnen til at træffe beslutninger, løse problemer og motivere andre kan dog udvikles med passende erfaring og træning. Så er en leder født eller skabt? Svaret er begge dele. Der er visse karaktertræk, der kan prædisponere folk til lederskab, men lederevner kan udvikles gennem ordentlig uddannelse og erfaring.

 

Hvilke kvaliteter har du brug for for at blive en god leder?

Hvis du vil blive en vellidt, respekteret og succesrig leder, er det vigtigt at udvikle følgende færdigheder:

Karaktertræk: tillid, mod, evne til at træffe beslutninger, påvirke andre, venlighed, tillid, følelsesmæssig intelligens.

Ledelsesevner: fastsættelse af mål, planlægning, motivering, teamwork, problemløsning.

Uddannelse: lederuddannelse, erhvervsuddannelse, ledere skal altid stræbe efter ekspertise og vækst.

Erfaring: evne til at styre mennesker og projekter, håndtere krisesituationer, lære af fejl, din erfaring betyder virkelig noget som leder, lære af det, dele det.

Beslutningstagning det er en praksis drevet af data, erfaring, ekspertise, intuition, følelser samt mod. Der er ingen universel regel, der virker for alle, fordi vi kan have forskellige intuitioner og perspektiver vedrørende samme situation.

Der er forskellige ressourcer til rådighed, der kan hjælpe dig med at udvikle i det mindste nogle af disse inspirerende lederskabskvaliteter, såsom lederuddannelseskurser, handelshøjskoler og selvstudiematerialer, men intet kan slå en faktisk oplevelse ved at overvinde din tvivl, frygt og bevise for dig selv og andre, at du kan lede.

 

Tips til at blive en bedre leder

Lederskab er mere end bare en titel eller tilsyn med et team eller en organisation. Selvom en leder har den nødvendige autoritet til at kunne fortælle folk, hvad der skal gøres og hvornår, hvis du ikke er en god leder, vil du og dit team ikke være i stand til at nå de fastsatte mål. Her er 6 gode tips til at blive en succesfuld leder:

Mød og kommuniker. At være leder af en gruppe mennesker betyder, at gensidig tillid og forståelse mellem dig og dit team er vigtig. Prøv at lære alle i din gruppe at kende, dette vil hjælpe dig med at lære, hvad hvert medlems interesser, talenter og svagheder er. Organiser aktiviteter, der også giver gruppemedlemmer mulighed for at lære hinanden at kende - dette vil bidrage til at skabe en bedre atmosfære i holdet samt motivere hvert af medlemmerne.

Tilskynd kreativitet. Hvis du vil have dit team til at gøre et godt stykke arbejde, så giv dem frihed til mind-blowing, skøre ideer, forskning og eksperimenter. En god leders sind er altid åbent, og han er altid klar til at lytte til ideer og forslag. En motiverende leder giver også forskellige udfordringer, interessante opgaver, så holdet ikke keder sig og viser tro på medarbejderne.

Fokuser på det positive. Det er bedst at dømme en leder i krisesituationer - hvordan han handler, hvem han bebrejder, hvordan han behandler holdet. En god leder fokuserer på det positive - prøv at finde 3 gode ting i hver situation. Jo mere forstående og positiv du vil være i krisesituationer, jo mere positivt og åbent vil dit team være over for dig og dine holdkammerater.

Vær et eksempel. Fortæl ikke, vis det! En effektiv og respekteret leder ved, hvordan man viser, hvad der er nødvendigt. De mest værdifulde og inspirerende ledere vil gå foran med et godt eksempel og motivere andre til at gøre det samme. Forestil dig en skole, hvor læreren fortæller eleverne de rigtige svar hele tiden. Dette er ikke godt for eleverne eller læreren, fordi hverken læreren eller eleverne lærer noget, de udvikler sig ikke. Derfor er det nødvendigt at finde den rigtige tilgang, så andre kan lære og følge.

Vær ærlig. Hvis du ikke er direkte og ærlig, vil dit team ikke vide, hvad dine sande tanker eller værdier er. En af de vigtigste kvaliteter hos en leder er ærlighed og pålidelighed - lederens team skal være sikker på, at dette er en person, de kan stole på uden tvivl. Kun en åben, ærlig leder, der ikke ejer alle succeserne og også er stolt af, hvad andre har opnået, vil være i stand til at lede og inspirere sit team.

Tilskynd til feedback. Ikke alene kan teamet få meget ud af feedback, men det kan du også. Dette kan hjælpe dig med at blive en bedre leder, måske ikke engang klar over, at du gør noget, som andre finder uacceptabelt. Vi lærer alle af vores fejl hele tiden og udvikler os konstant. Din positive og negative feedback er lige så vigtig - balance er vigtig, da den motiverer og inspirerer teamet.

 

For at opsummere

Ved du, hvad din motivation er for at blive leder? Du skal selv have lyst til at være leder - og se denne titel som en ære. Du er den, der kan inspirere, lære teamet noget nyt, føre dit team til succes, og du kan også lære meget af dit team! Lederskab er en kombination af forskellige færdigheder, og de fleste af dem kan erhverves gennem læring. Alle kan blive leder ved at dyrke lederevner, men du skal være opmærksom på, at hvis du vil blive leder, skal du investere tid i at udvikle din viden og færdigheder. Det er det samme på arbejdspladsen - jo bedre du har lært visse færdigheder, jo mere vidende og selvsikker vil du være til at vise andre vejen frem.

I dag er det vigtigt at tilpasse sig skiftende krav, og evnen til at være disciplineret er vigtigere end nogensinde, fordi du skal kunne lære selvstændigt og styre mange mennesker og processer. Gå foran med et godt eksempel og oprethold gode relationer. Se ikke efter syndere, men fokuser på løsninger. Hjælp andre, hvis du kan se, at din viden kan være nyttig. Ved at bevæge sig mod målet sammen er det muligt at opnå resultatet hurtigere og mere effektivt.

Vær et eksempel, tør at tage risici - i tilsyneladende vanskelige situationer skal du være modig og ikke være bange for at tage risici. At være kreativ er en af lederens kvaliteter, det viser evnen til at beregne forskellige mulige situationer og kun bevæge sig opad. Vores vaner er også vigtige. Gode vaner kan gøre livet bedre, så det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan dine vaner påvirker resultaterne, og om de er i tråd med det, du ønsker. Hav et positivt syn på livet - fokuser på gevinster, ikke tab! Begivenheder i verden ændrer sig, og evnen til at se muligheder i eventuelle udfordringer vil sikre yderligere udvikling af situationen. Vær beslutsom, men undgå forhastede og tankeløse beslutninger.

Som forretningsmand og verdenskendt ledelsescoach Brian Tracy sagde: "Ledere er skabt, ikke født. Du lærer at blive leder ved at gøre, hvad andre fremragende ledere har gjort før dig. Du bliver dygtig til dit job eller din færdighed, og så bliver du dygtig til at forstå andre menneskers motivationer og adfærd." Det betyder, at du ikke er født leder, du bliver en - at være leder er et valg!